O LD Vrhnika

Lovsko društvo Vrhnika je bilo ustanovljeno že leta 1878 in sodi med najstarejše lovske organizacije na območju Slovenije. Kasneje se je preimenovalo v Lovski klub Vrhnika, Lovska družina Vrhnika, v obliki, kot deluje danes, pa je bila ustanovljena leta 1946

 

 

Naša družina gospodari s 6287 ha lovišča, od tega je lovne površine 5653 ha, ki ga je s sporazumom dala v upravljanje Skupščina občine Vrhnika. Na podlagi zakona o divjadi in lovstvu ZD Lov – 1/Ur. l. RS št. 16/2004 je MKGP – RS z odločbo leta 2009 podeljena za  trajnostno gospodarjenje z divjadjo Lovski družini Vrhnika koncesija za dobo 20 let.

Meja lovišča je zaznamovana z rumenimi in trikotnimi (rdeče-belimi) oznakami ter poteka od nadvoza nekdanje železniške proge Vrhnika–Ljubljana pri Lesnem Brdu z republiško cesto Vrhnika–Ljubljana, po meji KO Log in KO Velika Ligojna, po vrhu Loškega hriba, po meji KO Ligojna–KO Horjul do Razpotja, po cesti v Žažar, mimo Luže na Veliko Zadobje navzdol  v  Strmi potok do ceste Vrhnika–Podlipa. Od tu po potoku do Pečnika in po potoku, ki meji  KO Rovte in KO Zaplana do domačije Kovač.

 

Po Turkovi  grapi  naprej po meji med  KO Petkovec in KO Zaplana v Majerjevo grapo do naselja Log – Zaplana. Od tu po cesti mimo gostilne Mesec do ceste Vrhnika–Logatec. Naprej meja poteka po glavni cesti proti Logatcu cca. 250 m in zavije levo čez železniško progo Verd–Logatec, preko Tollazzijevih senožeti do stare ceste Vrhnika–Logatec. Ta cesta meji cca. 500 rn, nato poteka po katastrski meji med KO Vrhnika do avtoceste, preko nje na pot, ki pelje na Tolsti vrh.

 

Od tu po cesti do Štampetovega mostu, po železniški progi Logatec–Borovnica do mostu v Javorču. Od tu proti severu, po gozdni poti do Pritiske, naprej po reki Ljubiji do reke Ljubljanice in po njej do Kamina. Od tu dalje po cesti v Bevke, skozi vas Bevke in po cesti do Drenovega Griča. Od tu po glavni cesti proti Ljubljani do izhodiščne točke.

Skica lovišča